דלג לתוכן

מבדקים מהם ומי הם?

מאת אהוד גיתאי , מרצה בכיר במכללת מסד

מהם מבדקים?

המבדקים הם כלי ניהולי שמאפשר לארגון לבחון את פעילותו בצורה שיטתית ואובייקטיבית.

מבדקים הינם חובה ניהולית שמעוגנת בתקנים כחלק אינטגרלי של מערך הניהול בארגון.

הנהלה אחראית על קיום המבדקים מול תוכנית סדורה שמקיפה את כל הפעילויות לבחינת עמידה בדרישות תקנים, תקנות, לקוחות.

מבדקים מבוצעים אצל ספקי הארגון לבחינת התאמתם לדרישות הארגון ולקוחותיו.

מבדקים מבוצעים על ידי לקוחות וגופים חיצוניים לבחינת עמידת הארגון ומוצרי הארגון בדרישות.

 

אילו סוגי מבדקים קיימים?

מקובל להגדיר את המבדקים לפי רמות הביצוע:

  • מבדק צד א – מבדק פנימי – הארגון בודק את כל התהליכים של פעילותו מול דרישות עסקיות.
  • מבדק צד ב – מבדק חיצוני – ארגון בודק ספק או לקוח בודק ארגון – קיים קשר עסקי של אספקת מוצרים ושירותים בין ספק לקוח שמשמש אסמכתא למבדק.
  • מבדק צד ג – מבדק בלתי תלוי – אין קשר לאספקת מוצרים ושירותים בין הארגון והגוף הבודק.

מבדקים יכולים להיות ברמת המוצר, התהליך או כלל הארגון.

כיצד מבצעים מבדק?

ביצוע המבדק הנו תהליך שיטתי, בלתי תלוי ומתועד שכולל איסוף וניתוח נתונים לבדיקה והערכה אובייקטיבית של מידת התאמה לקריטריונים שנקבעו למבדק.

ביצוע מבדק כתהליך על 4 שלבים במתודת PDCA אשר מעוגנים בתקן ISO19011

P – Plan תכנון המבדק – הגדרת מטרת המבדק, תכולת וחלות (על מי חל) המבדק, צוות הביצוע, הכנת תוכנית מבדק לפי שלבים עם רשימת תיוג לכל שלב.

D- Do – ביצוע המבדק על פי תוכנית המבדק לפי שלבים כאשר בכל שלב בודקים את מכלול הגורמים הקשורים לשלב.

C- Check – ניתוח ממצאי המבדק מול הדרישות וקביעת אי האמות / נקודות לשיפור.

A-Act – ביצוע פעילות לסגירת אי התאמות ומניעתן.

 

מי הם עורכי המבדק?

עריכת מבדק היא תחום מקצועי המחייב את עורכי המבדק להיות בעלי יכולת ביצוע מבדק, עם הכשרה והסמכה מתאימה לפי הדרישות.

עורכי מבדק חייבים להכיר את תחום המבדק ובמידת הצורך להסתייע בידע נילווה מקצועי או לוגיסטי.

לשם הכשרה והסמכה קיים קורס ייעודי המבוסס על תקן ערכית המבדקים ISO 19011.

 

 

גלול כלפי מעלה