Skip to content
pic-hadraha

תוכנית הכשרה והסמכה לעורכי מבדק

לפרטים והרשמה השאירו פרטים כאן או חייגו 04-851-7774

מבדק (Audit) הוא אמצעי יעיל לאימות ביצוע אפקטיבי ויעיל של יעדים ומשימות בהתאם לדרישות מוגדרות ותוכניות. מבדק פנימי הוא כלי בקרה ניהולי חיוני המבטיח מיצוי אופטימלי של יכולות הארגון. מימוש נכון של מטרות המבדק מחייב תיכנון מוקפד, ביצוע מיומן, יכולת ניתוח נתונים והסקת מסקנות, והצגה יעילה ומשכנעת של מסקנות המבדק. כל אלה נלמדים בקורסים אלה.

קורס עורכי מבדק פנימיים הוא הקורס הבסיסי להכשרה והסמכת עורכי מבדק. הקורס עשיר בכלים ניהוליים והתנהגותיים וכולל תרגול מעשי בתנאי אמת.
קורס עורכי מבדק בכירים הוא הרחבה של הקורס הקודם וכולל הכנה וניהול של תוכנית מבדקים אירגונית, הכשרה, הסמכה וניהול צוות עורכי מבדק, היכרות עם פעולות מתקנות אפקטיביות ושיטות שיפור.
ימי ריענון לעורכי מבדק היא סידרת מפגשים חד-יומיים. בכל מפגש ייסקרו חידושים ויטופל בהרחבה נושא מרכזי אחד להעשרת התפקיד ושיפור המיומנות. בין הנושאים: שיפור מיומנויות תקשורת וניהול זמן במבדק, מבדק משולב, מבדקי תהליך ומוצר, שיטות ניתוח והסקת מסקנות, ועוד.

מטרות הקורס

 • הכשרה והסמכה של עורכי מבדק.
 • הקורסים מתאימים לשמש כקורס פנים-אירגוני להכשרה והסמכה של עורכי מבדק.

קהל היעד

 • מנהלים ועובדים בתחומי האיכות, בטיחות, סביבה, תפעול, רכש, ייצור ושירות לקוחות.
 • מנהלי פרויקטים ומנהלים במערכות הניהול השונות.

נושאי לימוד עיקריים

קורס עורכי מבדק פנימי

 • מערכות ניהול איכות, סביבה ובטיחות
 • מבוא למבדקים: מטרות, סוגים ושימושים.
 • שלבי מחזור החיים של המבדק.
 • ייזום ותכנון המבדק.
 • ביצוע המבדק על כל שלביו, כולל התנהגויות במבדק.
 • איסוף, אימות ורישום ממצאי המבדק.
 • ניתוח ממצאי המבדק, סיכום המבדק, הכנת דוח מבדק.

קורס הרחבה לעורכי מבדק בכירים

 • דגשים לניהול מבדקי איכות, סביבה ובטיחות.
 • תוכנית מבדקים אירגונית.
 • הכשרה, הסמכה וניהול צוות עורכי מבדק.
 • פעולות מתקנות אפקטיביות (כולל שיטות ניתוח סיבות שורש).
 • שיטות וכלים לשיפור תהליכים.
 • אתיקה במבדקים.

מתכונת הלימודים

קורס עורכי מבדק פנימי בהיקף כולל של 24 שעות לימוד, במתכונת של 3 ימי לימוד, יום בשבוע.
שעות הלימוד: 09:00 – 16:30.

הרחבה לעורכי מבדק בכירים היא תוספת של 16 שעות לימוד (סה"כ 40 שעות לימוד) במתכונת של שני ימי-לימוד נוספים.
שעות הלימוד: 09:00 – 16:30.

בכל הקורסים של מכללת מסד נדרשת עבודת-בית על נושאי עבודה אמיתיים. התירגול כולל מבדק אמיתי באירגון.
לעומדים בדרישות הלימודיות תוענק תעודת השתתפות מטעם מכללת מסד.

ימי ריענון לעורכי מבדק בהיקף של 5 שעות-לימוד.
שעות הלימוד: 09:00 – 14:00.

Scroll To Top